NASZYWKI / PATCHES

(kolekcja Piotra Buchmana / from the P.Buchman's collection)Odznaka Specjalności Lotniczej - Pilot / Flight Crew Emblems - Pilot's

pilot pilot pilot pilot pilot pilot

Odznaka Specjalności Lotniczej - Nawigator / Flight Crew Emblems - Navigator's

nawigator

Odznaka Specjalności Lotniczej - Technik Pokładowy / Flight Crew Emblems - Flight Engineer's

Technik pokładowy Technik pokładowy Technik pokładowy Technik pokładowy Technik pokładowy Technik pokładowy

Technik pokładowy

Technik i Mechanik Lotniczy / Ground Crew Emblems

Mechanik Lotniczy Mechanik Lotniczy Mechanik Lotniczy Mechanik Lotniczy Technik Lotniczy Technik Lotniczy Technik Lotniczy

Technik Lotniczy

Zespół Prób w Locie / Flight Test Team

Pilot Doświadczalny I klasy Pilot Doświadczalny II klasy Pilot Doświadczalny III klasy Personel Prób w Locie

Emblematy Samolotów / Aircraft Patches

F-16 F-16 F-16 F-16 F-16 F-16 mig-21 mig-21 mig-21UM

mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 mig-29 pzl-130 orlik

su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22

su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22

su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22

su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22 su-22

an-26 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295 casa-295

M-28 M-28 M-28 M-28 Tu-154 Yak-40

mi-14 mi-8 mi-14 sh-2g sh-2g sh-2g sh-2g sh-2g

mi-24 mi-24 49 pśb mi-24 mi-24 sw-4

W-3W W-3W W-3W W-3W W-3W W-3W W-3W W-3WNATO E-3A COMPONENT


e-3a e-3a e-3a

e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a

e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a

e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a e-3a

e-3a e-3a e-3aWojska Lotnicze / Air Force


1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" / 1st Fighter Regiment "Warszawa"

1943 - 31 grudzień 2000 / 1943 - 31 December 2000

1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm

1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm 1 plm

1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego "Warszawa" / 1st Tactical Fighter Squadron "Warszawa"

01 stycznia 2001 - 01 lipca 2010 / 01 January 2001 - 01 July 2010

1 elt 1 elt sar

1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego / 1st Tactical Air Wing

01 styczeń 2009 - / 01 January 2009 -

1 BLTr

1 Baza Lotnictwa Transportowego / 1st Airlift Air Base

01 styczeń 2012 - / 01 January 2012 -

1 BLTr 1 BLTr 1 BLTr 1 BLTr 1 BLTr 1 BLTr 1 BLTr

Naszywki Imienne / Nametags

1 BLTr 1 BLTr

1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza / 1st Search and Rescue Group

30 maja 2008 - / 30 May 2008 -

sar

2 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego / 2nd Transport-Liaison Squadron

30 kwietnia 1999 - 31 grudzień 2008 / 01 April 1999 - 31 December 2008

2 eltł 2 eltł sar sar

2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza / 2nd Search and Rescue Group

30 maja 2008 - / 30 May 2008 -

sar sar sar sar sar sar sar sar sar

3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Poznań" / 3rd Fighter Regiment "Poznań"

1995 - 31 grudzień 2000 / 1995 - 31 December 2000

3 plm

3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego "Poznań" / 3rd Tactical Fighter Squadron "Poznań"

01 stycznia 2001 - 01 kwietnia 2008 / 01 Jnuary 2001 - 01 April 2008

3 elt 3 elt 3 elt 3 elt 3 elt

Naszywki Imienne / Nametags

3 elt

3 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego / 3rd Transport-Liaison Squadron

01 maja 1999 - 2009 / 01 May 1999 - 2009

3 eltł 3 eltł 3 eltł

3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza / 3rd Search and Rescue Group

30 maja 2008 - / 30 May 2008 -

sar sar sar sar sar sar

Naszywki Imienne / Nametags

6 elot

6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego / 6th Fighter-Bomber Regiment

12 październik 1944 - 31 grudzień 1998 / 12 October 1944 - 31 December 1998

6 plmb 6 plmb

6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 6th Tactical Fighter Squadron

01 stycznia 1999 - 01 kwietnia 2008 / 01 Jnuary 1999 - 01 April 2008

6 elt 6 elt

7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego / 7th Bomber and Reconnaissance Regiment

22 stycznia 1944 - 1999 / 22 January 1944 - 1999

7 plbr 7 plbr 7 plbr 7 plbr 7 plbr 7 plbr 7 plbr 7 plbr

7 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 7th Tactical Fighter Squadron

09 sierpień 1999 - 30 czerwca 2010 / 09 August 1999 - 30 June 2010

7 elt 7 elt 7 elt 7 elt 7 elt 7 elt 7 elt

8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego / 8th Fighter-Bomber Regiment

01 grudzień 1952 - 31 grudzień 1998 / 01 December 1952 - 31 December 1998

8 plmb 8 plmb 8 plmb 8 plm 8 plm 8 plm 8 plm 8 plm

8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 8th Tactical Fighter Squadron

01 styczeń 1999 - 30 czerwca 2010 / 01 January 1999 - 30 June 2010

8 elt 8 elt 8 elt 8 elt

8 Baza Lotnictwa Transportowego / 8th Airlift Air Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR M-28 8 BLTR 8 BLTR

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR

8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR 8 BLTR

Naszywki Imienne / Nametags

1 BLTr

12 Eskadra Lotnictwa Transportowego / 12th Airlift Squadron

13 Eskadra Lotnictwa Transportowego / 13th Airlift Squadron

12 elt 12 elt 8 BLTR 8 BLTR 13 elt

Kompania Obsługi Lotniska / Aerial Port Squadron

KOL KOL

9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 9th Fighter Regiment

1944 - 31 grudzień 2000 / 1944 - 31 December 2000

9 plm 9 plm 9 plm

9 plm 9 plm 9 plm 9 plm 9 plm 9 plm

10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 10th Fighter Regiment

31 pażdziernik 1944 - 31 grudzień 2000 / 31 October 1944 - 31 December 2000

10 plm 10 plm 10 plm 10 plm 10 plm 10 plm 10 plm

10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 10th Tactical Fighter Squadron

01 styczeń 2001 - 31 grudzień 2009 / 01 January 2001 - 31 December 2009

10 elt 10 elt 10 elt

11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 11th Fighter Regiment

1968 - 15 maj 1999 / 1968 - 15 May 1999

10 plm

12 Baza Lotnicza / 12th Air Base

01 styczeń 2000 - 31 grudnia 2010 / 01 January 2000 - 31 December 2010

12 blot12 Komenda Lotniska / 12th Airfield Command

01 styczeń 2011 - / 01 January 2011 -

12 kl 12 kl

13 Pułk Lotnictwa Transportowego / 13th Airlift Regiment

1967 - 31 grudnia 2000 / 1967 - 31 December 2000

13 plt 13 plt 13 plt 13 plt 13 plt 13 plt

13 plt 13 plt 13 plt 13 plt 13 plt

13 Eskadra Lotnictwa Transportowego / 13th Airlift Squadron

01 styczeń 2001 - 30 czerwiec 2010 / 01 January 2001 - 30 June 2010

13 elt 13 elt 13 elt 13 elt 13 elt 13 elt 13 elt 13 elt

14 Eskadra Lotnictwa Transportowego / 14th Airlift Squadron

2006 - 30 czerwiec 2010 / 2006 - 30 June 2010

13 elt 13 elt

19 Lotnicza Eskadra Holownicza / 19th Tow Target Squadron

sierpień 1954 - 31 marca 1999 / August 1954 - 31 March 1999

13 elt 13 elt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego / 21st Tactical Air Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

21BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT 21 BLT

22 Baza Lotnictwa Taktycznego / 22nd Tactical Air Base

01 stycznia 2011 - / 01 January 2011 -

22BLT 22 BLT 22 BLT 22 BLT 22BLT 22 BLT 1BLT 1 BLT 1 BLT

23 Baza Lotnictwa Taktycznego / 23rd Tactical Air Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

23 BLT 23 BLT 1 elt 23 BLT 23 BLT 23 BLT 23 BLT 23 BLT 23 BLT

23 Lotnicza Eskadra Szkolna / 23rd Flying Training Squadron

1968 - 1998 / 1968 - 1998

23 LESZ 23 LESZ

23 Lotnicza Eskadra Specjalna / 23rd Special Aviation Squadron

1998 - 2002 / 1998 - 2002

23 LES

28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 28th Fighter Regiment

17 września 1952 - 31 grudnia 2000 / 17 September 1952 - 31 December 2000

28 plm 28 plm 28 plm 28 plm 28 plm

31 Baza Lotnictwa Taktycznego / 31st Tactical Air Base

01 kwietnia 2008 - / 01 April 2008 -

31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT

31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT 31 BLT

3 Eskadra Lotnicza / 3rd Fighter Squadron

6 Eskadra Lotnicza / 6th Fighter Squadron

3 elot 3 elot 3 elot 6 elot
3 elot 3 elot 6 elot 6 elot 6 elot
6 elot 6 elot 6 elot
6 elot 6 elot 6 elot

Naszywki Imienne / Nametags

3 Eskadra Lotnicza / 3rd Fighter Squadron

6 Eskadra Lotnicza / 6th Fighter Squadron

3 elot 6 elot


32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego / 32nd Tactical Reconnaissance Aviation Regiment

1963 - sierpień 1998 / 1963 - August 1998

32 plrt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego / 32nd Tactical Air Base

01 styczeń 2010 - / 01 January 2010 -

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT 32 BLT

33 Baza Lotnictwa Transportowego / 33rd Airlift Air Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

33 BLtr 33 BLtr 33 BLtr 33 BLtr 33 BLtr C-130 C-130 C-130 aro eppw

33 BLtr 33 BLtr 33 BLtr C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 33 BLtr

33 BLtr 33 BLtr 33 BLtr

C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130 C-130

pueblo M-28 M-28 M-28 M-28 M-28

33 BLtr C-130 C-130 C-130 C-130 C-130

7 Eskadra Działań Specjalnych / 7th Special Operations Squadron

14 Eskadra Lotnictwa Transportowego / 14th Airlift Squadron

7_eds 7_eds 7_eds 7_eds 7_eds 7_eds 14 elt 14 elt 14 elt 14 elt
7_eds


34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 34th Fighter Regiment

1962 - 20 stycznia 1991 / 1962 - 20 January 1991

34 plm

36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego / 36th Special Air Transport Regiment

25 luty 1945 - 31 grudzień 2011 / 25 February 1945 - 31 December 2011

36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt

36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt

Naszywki Imienne / Nametags

36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt 36 splt

Służba Inżynieryjno-Lotnicza / Maintenance & Engineering Service

36 splt 36 splt 36 splt

37 Pułk Śmigłowców Transportowych / 37th Helicopter Transport Regiment

13 pażdziernik 1971 - 15 czerwca 1994 / 13 October 1971 - 15 June 1994

37 pst

39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 39th Tactical Fighter Squadron

01 styczeń 2000 - 2003 / 01 January 2000 - 2003

39 elt

40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego / 40th Fighter-Bomber Regiment

01 listopad 1952 - 31 grudzień 1999 / 01 November 1952 - 31 December 1999

40 plmb 40 plmb 40 plmb 40 plmb 40 plmb 40 plmb

40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 40th Tactical Fighter Squadron

01 styczeń 2000 - 30 czerwca 2010 / 01 January 2000 - 30 June 2010

40 elt 40 elt

41 Baza Lotnictwa Szkolnego / 41st Air Training Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz

TS-11 TS-11 TS-11 TS-11 TS-11

TS-11 500 godzin TS-11 1000 godzin TS-11 2000 godzin TS-11 2500 godzin TS-11 TS-11 TS-11 TS-11 TS-11

41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz 41 BLSz

47 Eskadra Śmigłowców / 47th Helicopter Squadron

48 Eskadra / 48th Squadron

47 es 47 es 48 lesz 48 lesz

58 Eskadra / 58th Squadron

61 Eskadra Śmigłowców / 61st Helicopter Squadron

58 lesz 61 esk


41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego / 41st Fighter Regiment

01 czerwiec 1952 - 31 grudzień 2000 / 01 June 1952 - 31 December 2000

41 plm 41 plm 41 plm 41 plm

41 Eskadra Lotnictwa Taktycznego / 41st Tactical Fighter Squadron

01 styczeń 2000 - 30 czerwca 2010 / 01 January 2000 - 30 June 2010

40 elt 40 elt 40 elt 40 elt

42 Baza Lotnictwa Szkolnego / 42nd Air Training Base

01 lipca 2010 - / 01 July 2010 -

42 BLSz 42 BLSz 42 BLSz 42 BLSz 42 BLSz 42 BLSz 42 BLSz

21 Eskadra Lotnicza / 21st Squadron

60 Eskadra Lotnicta / 60th Squadron

66 Eskadra Lotnicta / 66th Squadron

21 el 21 el 21 el 60 el 66 el 66 el


42 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego / 42nd Transport-Liaison Squadron

27 maja 1975 - 1995 / 27 may 1975 - 1995

42 eltł 42 eltł 42 eltł 42 eltł

45 Lotnicza Eskadra Doświadczalna / 45th Experimental Squadron

1976 - 1995 / 1976 - 1995

45 led

47 Szkolny Pułk Śmigłowców / 47th Helicopter Training Regiment

16 luty 1974 - 31 grudnia 2000 / 16 February 1974 - 31 December 2000

47szps

49 Pułk Śmigłowców Bojowych / 49th Combat Helicopters Regiment

listopad 1967 - 31 grudzień 2011 / November 1967 - 31 December 2011

49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb

49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb 49 pśb

49 pśb 49 pśb 49 pśb

56 Pułk Śmigłowców Bojowych / 56th Combat Helicopters Regiment

18 maj 1963 - 31 grudzień 2011 / 18 May 1963 - 31 December 2011

56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb

56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 kpśb 56 kpśb 56 kpśb 56 kpśb

103 Pułk Lotniczy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych / 103rd Aviation Regiment of the Ministry of Internal Affairs

1966 - 31 kwietnia 2001 / 1966 - 31 April 2001

103 pl 103 plLotnictwo Marynarki Wojennej / Naval Aviation


mw

7 Pułk Lotnictwa Specjalnego MW/ 7th Naval Special Squadron

01 lipca 1988 - 31 grudnia 1995 / 01 July 1988 - 31 December 1995

pls mw

28 Eskadra Lotnicza / 28th Naval Air Squadron

01 stycznia 2003 - 31 grudnia 2010 / 01 January 2003 - 31 December 2010

29 elot MW

29 Eskadra Lotnicza / 29th Naval Air Squadron

01 stycznia 2003 - 31 grudnia 2010 / 01 January 2003 - 31 December 2010

29 elot MW

43 Baza Lotnictwa Morskiego / 43rd Naval Air Station

01 stycznia 2011 - / 01 January 2011 -

43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW
43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW 43 BLot MW

44 Baza Lotnictwa Morskiego / 44th Naval Air Station

01 stycznia 2011 - / 01 January 2010 -

44 BLot MW 44 BLot MW 44 BLot MW 44 BLot MW 44 BLot MW 44 BLot MW

44 BLot MW 44 BLot MW 44 BLot MWWojska Aeromobilne / Air-mobile Forces


Lotnictwo Wojsk Lądowych / Land Forces Aviation


1 Brygada LWL / 1st Aviation Brigade

31 grudnia 2011 - / 31 December 2011 -

1 blwl 1 blwl 1 blwl 1 blwl

49 Baza Lotnicza / 49th Air Base

01 stycznia 2012 - / 01 January 2012 -

49 blot 49 blot 49 blot 49 blot 49 blot 49 BLOT 49 BLOT 49 BLOT 49 blot

49 blot 49 blot 49 blot 49 blot 49 blot 49 blot 49 blot

56 Baza Lotnicza / 56th Air Base

01 stycznia 2012 - / 01 January 2012 -

56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT

56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT

56 BLOT 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb 56 pśb

56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 56 BLOT 49 blot 49 blot


Kawaleria Powietrzna / Air Cavalry


25 Dywizja Kawalerii Powietrznej / 25th Air Cavalry Division

25 czerwca 1994 - 30 września 1999 / 25 June 1994 - 30 September 199925 dkp 25 dkp 25 dkp 25 dkp

1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego / 1st Josef Pilsudski Light Horse Regiment

7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego / 7th Lancers Regiment Lublin

25 dkp 25 dkp 25 dkp 25 dkp
25 dkp 25 dkp 25 dkp
25 dkp 25 dkp 25 dkp 25 dkp
25 dkp

Szwadrony / Squads

25 dkp 25 dkp 25 dkp 25 dkp

25 Brygada Kawalerii Powietrznej / 25th Air Cavalry Brigade

01 październik 1999 - / 01 October 1999 -

25 bkp 25 bkp 25 bkp 25 bkp 25 bkp

7 Dywizjon Lotniczy / 7th Air Cavalry Squadron

29 marzec 1999 - 30 marzec 2000 / 29 March 1999 - 30 March 2000

7 dlot 7 dlot

Dywizjon Lotniczy "Ziemi Łęczyckiej" / Air Cavalry Squadron "Ziemi Łęczyckiej"

30 marzec 2000 - / 30 March 2000 -

37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot 37 dlot

66 Dywizjon Lotniczy / 66th Air Cavalry Squadron

30 marzec 2000 - / 30 March 2000 -

66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot

66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot 66 dlot

Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej / Air MEDEVAC Unit

10 grudnia 2001 - / 10 December 2001 -

sar sar sar sar sar sar sar sar sar

POWRÓT STRONA GŁÓWNA / BACK TO MAIN PAGE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i inne materiały z tych stron nie mogą być używane lub publikowane, zarówno do celów zarobkowych, jak i innych, w jakiejkolwiek formie, bez zezwolenia autorów.