Poczta tradycyjna

Adres do korespondencji
Klub Kolekcjonerów Pamiatek Lotniczych
ul. 1-go Sierpnia 38 m 19
02-134 Warszawa

Poczta elektroniczna

Robert Stachyra - rwd8@wp.pl
Piotr Buchman - piotr_buchman@o2.plPOWRÓT STRONA GŁÓWNA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i inne materiały z tych stron nie mogą być używane lub publikowane, zarówno do celów zarobkowych, jak i innych,
w jakiejkolwiek formie, bez zezwolenia autorów.